Låneansökan

*= Obligatoriskt

Månadskostnad:

222 kr

Effektiv ränta: 9,48%

(Beräknat med exempelränta 8,6%, uppläggningsavgift 475 kr och administrationsavgift 20 kr. Räntan sätts individuellt och kan bli lägre eller högre, du får besked om din ränta när ansökan är färdig.)

Jag som huvudlåntagare intygar att jag är fullt arbetsför, frisk och vid god hälsa och jag känner inte till förestående arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Jag arbetar minst 17 timmar i veckan, som tillsvidareanställd eller egen företagare med F-skattsedel. Jag bor i Sverige och är 20-64 år. Villkor låneskydd.

Fått ett erbjudande om att låna pengar med en kampanjkod? Fyll i den här!

Personuppgifter

Övrig information

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du svarar ja på på denna fråga att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, måste du även svara på kompletterande frågor.

Medsökande

Bankuppgifter för utbetalning och autogiro

OBS! Tänk på att du måste vara kontoägare till det konto du uppger här!

Jag tillåter kreditgivaren att göra en sedvanlig kreditupplysning och att arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Kreditgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag godkänner alla villkor för lånet. Jag försäkrar också att jag tagit del av all information och alla villkor för lånet, antingen i skriftlig form eller via www.moneygo.se. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.moneygo.se har tagit del av samt mottagit kopia av Standariserad europeisk konsument- kreditinformation (SEKKI) och vars bestämmelser här med accepteras.

Observera att MoneyGo inte erbjuder krediter som tas i syfte att köpa eller behålla äganderätt till hus, tomträtt eller bostadsrätt.